• info@trucking.bzsg.net
Truck Maintenance
ਡੀਜਲ ਟਰੱਕ ਦੇ ਇੰਜਣ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

ਡੀਜਲ ਟਰੱਕ ਦੇ ਇੰਜਣ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੀਜਲ ਟਰੱਕ ਇੰਜਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਸੜਕ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਨਾਰੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਤੁਸੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ|

ਟਰੱਕ ਮਾਲਕ ਵਜੋਂ, ਤਹਾਨੂੰ ਟਰੱਕ ਦੇ ਇੰਜਣ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ| ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ|

ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਿਰਫ ਫਿਲਟਰ ਜਾਂ ਬੈਟਰੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹੀ ਜਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ| ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਨਵੇਂ ਡੀਜਲ ਇੰਜਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤਕਨੀਕ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਹਾਨੂੰ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਖਾਸ ਮੈਕੇਨਿਕ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ|

ਡੀਜਲ ਇੰਜਣ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਆਮ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ :-

ਜੇਕਰ ਇੰਜਣ ਓਵਰਲੋਡ ਕਰਕੇ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ:-

ਰੇਡ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚੋ| ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਫ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ|

ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਐਕਸਲ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀਤੇ ਕੋਈ ਟਾਇਰ ਘਸੀਟਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ|

ਇੰਜਣ ਦੇ ਪੱਖੇ ਅਤੇ ਬੈਲਟਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੋ|

ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇ ਏ.ਸੀ. ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੰਜਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ|

ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੂਲੈਂਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲਓ|

ਜੇਕਰ ਡੀਜਲ ਇੰਜਣ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਸਮੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ:-

ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ| ਜੇ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਲ ਫਿਲਟਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਕਿਉਕਿ ਉਹ ਬਲਾਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ|

ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਰ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਕੈਨੇਕਸਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀਤੇ ਉਹ ਢਿੱਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ

ਸਟਾਰਟਰ ਮੋਟਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲਓ|

ਤੇਲ ਪੰਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ

ਹਵਾ ਦੇ ਫਿਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਜੇਕਰ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿਓ|

ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਮਕੈਨਿਕ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਇੰਜੇਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ECM ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ|

ਜੇਕਰ ਟਰੱਕ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੂੰਆਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ:-

ਇੰਜਣ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੂੰਆਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਧੂੰਏ ਦੇ ਰੰਗ ਤੋਂ ਸਮਸਿਆ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ |

ਚਿੱਟੇ ਧੂੰਏ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤਕ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜਣ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਜਣ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ (compression ) ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ|

ਨੀਲੇ ਧੂੰਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿਲੰਡਰ, ਪਿਸਟਨ ਰਿੰਗ ਜਾਂ ਵਾਲਵ (valves ) ਵਿਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੈ|

ਕਾਲਾ ਧੂੰਏ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਹਵਾ ਦੇ ਫਿਲਟਰ ਦਾ ਗੰਦਾ ਹੋਣਾ, ਟਰਬੋ (turbo ) ਵਿਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਜਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਲੇ ਧੂੰਏ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ|

ਡੀਜਲ ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ:- 

ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਡੀਜਲ ਇੰਜਣ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਆਦਤ ਹੈ | ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ, ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ|

  • ਟਰੱਕ ਦੇ ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਘੱਟੇ-ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋ – 

ਜੇਕਰ ਰੇਡੀਏਟਰ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਜਣ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਸੋ, ਥੋੜੇ-ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਰੇਡ (rad ) ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿਓ|

  • ਪੱਖੇ ਦੀਆਂ ਬੈਲਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ –

 ਇਹ ਜਰੂਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਲਟਾਂ ਸਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ? ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ| ਪੱਖੇ ਦੀਆਂ ਬੈਲਟਾਂ ਇੰਜਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਣ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ| ਸੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ|

  • ਇੰਜਣ ਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਫਿਲਟਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹੋ – 

ਇੰਜਣ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਲੌਕ ਹੋਇਆ ਤੇਲ ਫਿਲਟਰ ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਲਈ ਟਰੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਜਣ ਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਫਿਲਟਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹੋ|

  • ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੀ ਕਵਾਲਿਟੀ ਦਾ ਇੰਜਣ ਤੇਲ ਵਰਤੋਂ-

ਇੰਜਣ ਦਾ ਤੇਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਖਰੀਦੋ| ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇੰਜਣ ਆਇਲ (Oil ) ਨਾਲ ਡੀਜਲ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੰਜਣ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ|

  • ਹਵਾ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ – 

ਰੇਡੀਏਟਰ ਤੋਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਹਾ ਨੂੰ ਜਾਂਚੋ ਅਤੇ ਲੀਕਏਜ ਚੈੱਕ ਕਰੋ| ਹਵਾ ਦੇ ਫਿਲਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ| ਹਵਾ ਦੇ ਫਿਲਟਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੋ|

  • ਇੰਜਣ ਦੀ ਲੀਕੇਜ਼ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ – 

ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੋ| ਤੇਲ ਜਾਂ ਕੂਲੈਂਟ ਲੀਕ ਨੂੰ ਜਾਂਚੋ| ਜੇ ਕੂਲੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲੀਕੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਜਣ ਤੇਲ ਦੀ ਲੀਕਏਜ ਵੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ| ਇੰਜਣ ਦੀ ਲੀਕਏਜ ਹੋਣ ਤੇ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਮਕੈਨਿਕ ਕੋਲ ਲਿਜਾਣਾ ਹੀ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ|

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਰੇਡੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ| ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਰਿਪੇਅਰ ਲਈ ਲੈ ਜਾਓ| 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *